השבוע (שלישי) נחוגה שמחת הבר המצווה לנכד כ"ק האדמו"ר משאץ שליט"א בן לחתנו הגה"צ רבי חיים מנחם מנדל לעמברגער שליט"א, בן כ"ק מרן גאב"ד מאקאווא שליט"א • צילום: יהודה פרקוביץ

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (1)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (2)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (3)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (4)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (5)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (6)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (7)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (8)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (9)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (10)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (11)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (12)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (13)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (14)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (15)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (16)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (17)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (18)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (19)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (20)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (21)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (22)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (23)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (24)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (25)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (26)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (27)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (28)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (29)

בר מצווה בחצרות מאקאווא שאץ • גלריה (30)