צפו בתמונות מהסליחות ראשונות בחצר הקודש אשלג • לפני כן נערכה בביהמ"ד סעודת מלווה מלכה בהשתתפות האדמו"ר שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ

סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (1) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (2) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (3) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (4) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (5) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (6) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (7) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (8) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (9) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (10) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (11) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (12) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (13) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (14) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (15) סליחות ומלוה מלכה אשלג תשעו (16)