המונים השתתפו במעמד הכנסת ספר התורה לביהמ"ד זוויעהל בירושלים עיה"ק שהוענק במתנה לכ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א נדבת הרה"ח ר' פישל דייטש שליט"א • במעמד נטלו חלק אדמורי"ם ורבנים • צילום: ברוך אוביץ

זוויעהל הכנסת ספר תורה (1) זוויעהל הכנסת ספר תורה (2) זוויעהל הכנסת ספר תורה (3) זוויעהל הכנסת ספר תורה (4) זוויעהל הכנסת ספר תורה (5) זוויעהל הכנסת ספר תורה (6) זוויעהל הכנסת ספר תורה (7) זוויעהל הכנסת ספר תורה (8) זוויעהל הכנסת ספר תורה (9) זוויעהל הכנסת ספר תורה (10) זוויעהל הכנסת ספר תורה (11) זוויעהל הכנסת ספר תורה (12) זוויעהל הכנסת ספר תורה (13) זוויעהל הכנסת ספר תורה (14) זוויעהל הכנסת ספר תורה (15) זוויעהל הכנסת ספר תורה (16) זוויעהל הכנסת ספר תורה (17) זוויעהל הכנסת ספר תורה (18) זוויעהל הכנסת ספר תורה (19) זוויעהל הכנסת ספר תורה (20) זוויעהל הכנסת ספר תורה (21) זוויעהל הכנסת ספר תורה (22) זוויעהל הכנסת ספר תורה (23) זוויעהל הכנסת ספר תורה (24) זוויעהל הכנסת ספר תורה (25) זוויעהל הכנסת ספר תורה (26) זוויעהל הכנסת ספר תורה (27) זוויעהל הכנסת ספר תורה (28) זוויעהל הכנסת ספר תורה (29) זוויעהל הכנסת ספר תורה (30) זוויעהל הכנסת ספר תורה (31) זוויעהל הכנסת ספר תורה (32) זוויעהל הכנסת ספר תורה (33) זוויעהל הכנסת ספר תורה (34) זוויעהל הכנסת ספר תורה (35) זוויעהל הכנסת ספר תורה (36) זוויעהל הכנסת ספר תורה (37) זוויעהל הכנסת ספר תורה (38) זוויעהל הכנסת ספר תורה (39) זוויעהל הכנסת ספר תורה (40) זוויעהל הכנסת ספר תורה (41) זוויעהל הכנסת ספר תורה (42) זוויעהל הכנסת ספר תורה (43) זוויעהל הכנסת ספר תורה (44) זוויעהל הכנסת ספר תורה (45) זוויעהל הכנסת ספר תורה (46) זוויעהל הכנסת ספר תורה (47) זוויעהל הכנסת ספר תורה (48) זוויעהל הכנסת ספר תורה (49) זוויעהל הכנסת ספר תורה (50) זוויעהל הכנסת ספר תורה (51) זוויעהל הכנסת ספר תורה (52) זוויעהל הכנסת ספר תורה (53) זוויעהל הכנסת ספר תורה (54) זוויעהל הכנסת ספר תורה (55) זוויעהל הכנסת ספר תורה (56) זוויעהל הכנסת ספר תורה (57) זוויעהל הכנסת ספר תורה (58) זוויעהל הכנסת ספר תורה (59) זוויעהל הכנסת ספר תורה (60) זוויעהל הכנסת ספר תורה (61) זוויעהל הכנסת ספר תורה (62) זוויעהל הכנסת ספר תורה (63) זוויעהל הכנסת ספר תורה (64) זוויעהל הכנסת ספר תורה (65) זוויעהל הכנסת ספר תורה (66) זוויעהל הכנסת ספר תורה (67) זוויעהל הכנסת ספר תורה (68) זוויעהל הכנסת ספר תורה (69) זוויעהל הכנסת ספר תורה (70) זוויעהל הכנסת ספר תורה (71) זוויעהל הכנסת ספר תורה (72) זוויעהל הכנסת ספר תורה (73) זוויעהל הכנסת ספר תורה (74) זוויעהל הכנסת ספר תורה (75) זוויעהל הכנסת ספר תורה (76) זוויעהל הכנסת ספר תורה (77) זוויעהל הכנסת ספר תורה (78) זוויעהל הכנסת ספר תורה (79) זוויעהל הכנסת ספר תורה (80) זוויעהל הכנסת ספר תורה (81) זוויעהל הכנסת ספר תורה (82) זוויעהל הכנסת ספר תורה (83) זוויעהל הכנסת ספר תורה (84) זוויעהל הכנסת ספר תורה (85) זוויעהל הכנסת ספר תורה (86) זוויעהל הכנסת ספר תורה (87) זוויעהל הכנסת ספר תורה (88) זוויעהל הכנסת ספר תורה (89) זוויעהל הכנסת ספר תורה (90) זוויעהל הכנסת ספר תורה (91) זוויעהל הכנסת ספר תורה (92) זוויעהל הכנסת ספר תורה (93) זוויעהל הכנסת ספר תורה (94) זוויעהל הכנסת ספר תורה (95) זוויעהל הכנסת ספר תורה (96) זוויעהל הכנסת ספר תורה (97) זוויעהל הכנסת ספר תורה (98) זוויעהל הכנסת ספר תורה (99) זוויעהל הכנסת ספר תורה (100) זוויעהל הכנסת ספר תורה (101) זוויעהל הכנסת ספר תורה (102) זוויעהל הכנסת ספר תורה (103) זוויעהל הכנסת ספר תורה (104) זוויעהל הכנסת ספר תורה (105) זוויעהל הכנסת ספר תורה (106) זוויעהל הכנסת ספר תורה (107) זוויעהל הכנסת ספר תורה (108) זוויעהל הכנסת ספר תורה (109) זוויעהל הכנסת ספר תורה (110) זוויעהל הכנסת ספר תורה (111) זוויעהל הכנסת ספר תורה (112) זוויעהל הכנסת ספר תורה (113) זוויעהל הכנסת ספר תורה (114) זוויעהל הכנסת ספר תורה (115) זוויעהל הכנסת ספר תורה (116) זוויעהל הכנסת ספר תורה (117) זוויעהל הכנסת ספר תורה (118) זוויעהל הכנסת ספר תורה (119) זוויעהל הכנסת ספר תורה (120) זוויעהל הכנסת ספר תורה (121) זוויעהל הכנסת ספר תורה (122) זוויעהל הכנסת ספר תורה (123) זוויעהל הכנסת ספר תורה (124) זוויעהל הכנסת ספר תורה (125) זוויעהל הכנסת ספר תורה (126) זוויעהל הכנסת ספר תורה (127) זוויעהל הכנסת ספר תורה (128) זוויעהל הכנסת ספר תורה (129) זוויעהל הכנסת ספר תורה (130) זוויעהל הכנסת ספר תורה (131) זוויעהל הכנסת ספר תורה (132) זוויעהל הכנסת ספר תורה (133) זוויעהל הכנסת ספר תורה (134) זוויעהל הכנסת ספר תורה (135)