קהל רב ובראשם אדמורי"ם רבנים וקהל רב השתתפו בשמחת בר המצווה לנכד כ"ק האדמו"רים מקוזמיר וקומרנא שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ

בר מצוה קוזמיר קאמרנא (3) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (4) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (5) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (6) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (7) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (8) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (9) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (10) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (11) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (12) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (13) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (14) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (15) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (16) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (25) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (24) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (23) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (22) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (21) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (20) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (19) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (18) בר מצוה קוזמיר קאמרנא (17)
בר מצוה קוזמיר קאמרנא (2)