ביום שני בשבוע שעבר התקיימה סעודת ההילולא לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק ר' יעקב יצחק מלעלוב ירושלים זיע"א בעל ה"אור-יעקב" בראשות נכדו כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א • צילום: ברוך אוביץ

לעלוב ירושלים הילולא (2) לעלוב ירושלים הילולא (3) לעלוב ירושלים הילולא (4) לעלוב ירושלים הילולא (5) לעלוב ירושלים הילולא (6) לעלוב ירושלים הילולא (8) לעלוב ירושלים הילולא (9) לעלוב ירושלים הילולא (10) לעלוב ירושלים הילולא (11) לעלוב ירושלים הילולא (12) לעלוב ירושלים הילולא (13) לעלוב ירושלים הילולא (14) לעלוב ירושלים הילולא (15) לעלוב ירושלים הילולא (16) לעלוב ירושלים הילולא (17) לעלוב ירושלים הילולא (18) לעלוב ירושלים הילולא (19) לעלוב ירושלים הילולא (20) לעלוב ירושלים הילולא (21) לעלוב ירושלים הילולא (22) לעלוב ירושלים הילולא (23) לעלוב ירושלים הילולא (24) לעלוב ירושלים הילולא (25) לעלוב ירושלים הילולא (26) לעלוב ירושלים הילולא (27) לעלוב ירושלים הילולא (28) לעלוב ירושלים הילולא (29) לעלוב ירושלים הילולא (30) לעלוב ירושלים הילולא (31) לעלוב ירושלים הילולא (32) לעלוב ירושלים הילולא (33) לעלוב ירושלים הילולא (34) לעלוב ירושלים הילולא (35) לעלוב ירושלים הילולא (36) לעלוב ירושלים הילולא (37) לעלוב ירושלים הילולא (38) לעלוב ירושלים הילולא (39) לעלוב ירושלים הילולא (40) לעלוב ירושלים הילולא (41) לעלוב ירושלים הילולא (42)