הבוקר לאחר אמירת סליחות זכור ברית, בסיום תפילת שחרית ערב ראש השנה ערך כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א התרת נדרים בהיכל בית מדרשו בירושלים • צילום: יודא מאיר שוורצבורד

וכל באי עולם יעבורון • האדמו''ר מסטראפקוב בהתרת נדרים  (1)

וכל באי עולם יעבורון • האדמו''ר מסטראפקוב בהתרת נדרים  (2)

וכל באי עולם יעבורון • האדמו''ר מסטראפקוב בהתרת נדרים  (3)

וכל באי עולם יעבורון • האדמו''ר מסטראפקוב בהתרת נדרים  (4)