צפו בתמונות: מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, הגרח"פ ברמן שליט"א ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן בהתרת נדרים בהיכל ישיבת פוניבז' בערב ראש השנה תשע"ז.

התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (1) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (2) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (3) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (4) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (5) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (6) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (7) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (8) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (9) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (10) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (11) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (12) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (13) התרת נדרים ראשי פוניבז' ער''ה ע''ז (14)