כמידי שנה בשנה הגיע כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א בערב החג להתברך בברכת השנים וחיכה עד שמרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ירים את עיניו מלימודו, האדמו"ר שהגיע למעונו לברך ולהתברך בשנה טובה, הבחין שהגר"ח שקוע בלימודו והמתין עד שיסיים, משסיים שוחחו יחדיו ובירכו והתברכו בברכת השנים • צילום: שוקי לרר

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (1)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (2)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (3)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (4)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (5)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (6)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (7)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (8)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (9)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (10)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (11)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (12)

רשב''ם האדמור מנדבורנה בביתו של הגרח • תיעוד (13)