מאות השתתפו בשבוע שעבר (רביעי) בעצרת מחאה וזעקה על אסירי ציון הנמצאים בכלא על מחאתם נגד גזירת הגיוס, בראשות חברי הבד"ץ העדה החרדית הגה"צ שליט"א, ע"פ רחוב כיכר השבת בירושלים • צילום שמואל דריי

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (1)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (2)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (3)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (4)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (5)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (6)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (7)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (8)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (9)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (10)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (11)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (12)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (13)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (14)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (15)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (16)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (17)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (18)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (19)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (20)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (21)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (22)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (23)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (24)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (25)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (26)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (27)

מאות בעצרת נגד גזירת הגיוס • גלריה (28)