מאות חסידי ואוהדי בית קרעטשניף אמרו אמש (שני) את סדר התשליך בחוף פלמחים שבראשון לציון בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א על שפת הים, וגזז מראש אחד מנערי החסידות • צילום: שוקי לרר

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (1)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (2)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (3)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (4)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (5)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (6)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (7)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (8)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (9)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (10)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (11)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (12)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (13)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (14)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (15)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (16)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (17)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (18)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (19)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (20)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (21)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (22)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (23)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (24)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (25)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (26)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (27)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (28)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (29)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (30)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (31)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (32)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (33)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (34)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (35)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (36)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (37)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (38)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (39)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (40)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (41)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (42)

רחובות הנהר • האדמור מקרעטשניף אמר תשליך על שפת הים (43)