הייתי ביוכ"פ בישיבה של הרב עפג'ין שליט"א היה פשוט מרומם ומרגש!!!!!
היה שווה לבוא מרחובות…..