כ"ק האדמו"ר מביאלא רמת אהרן שליט"א בנסיעה לקברי הצדיקים בעשי"ת, ובמעמד תשליך בכנרת, עליה לציון זקינתו הרבנית מטשחויב ע"ה לרגל היארצייט • צילום: אידישע נייעס.

באמירת הקדיש לאחר העליה לציון של הרבנית מטשחויב

באמירת תהילים בציון הרבנית מטשחויב

בהדלקת נרות בציון הרבנית מטשחויב

בריקוד בחצר הרשב''י

בשריפת הקוויטלאך על ציון הרה''ק מוויטאפסק

בתהילים על ציון הרה''ק מוויטעפסק

בתפילה על ציון האביר יעקב מסאדיגורא

בתפילה על ציון הרה''ק מקאפיטשניץ

בתפילה על ציון הרה''ק ר' ישראל מהוסיאטין

סיפורי צדיקים על ציון דו''ז הרה''ק מווארקא

ריקוד בחצר הרשב''י

ריקוד לאחר תשליך

תהילים בציון הרה''ק מוויטעפסק

תפילה בציון הרשב''י

תפילה בציון ר' מאיר בעל הנס

תפילת מנחה בקבר ר' עקיבא

תפילת מעריב בציון הרשב''י

תשליך בכנרת 1

תשליך בכנרת 2

תשליך בכנרת 3