בראש קהל חסידיו יצא אתמול (שני) לפנות ערב כ"ק האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א, לערוך את מעמד אמירת התשליך ברוב עם על שפת הים• צילום: שוקי לרר.

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (1)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (2)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (3)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (4)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (5)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (6)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (7)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (8)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (9)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (10)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (11)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (12)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (13)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (14)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (15)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (16)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (17)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (18)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (19)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (20)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (21)

ותשליך במצולות ים האדמו''ר מפרמישלאן במעמד התשליך (22)