צפו בתמונות - ערב יום כיפור תשע"ז בישיבת פוניבז' בבני ברק • צילום: שוקי לרר

פוניבז עערב יום כיפור תשעז (1) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (2) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (3) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (4) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (5) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (6) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (7) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (8) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (9) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (10) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (11) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (12) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (13) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (14) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (15) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (16) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (17) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (18) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (19) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (20) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (21) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (22) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (23) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (24) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (25) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (26) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (27) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (28) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (29) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (30) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (31) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (32) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (33) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (34) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (35) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (36) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (37) פוניבז עערב יום כיפור תשעז (38)