עריכת מנהג הכפרות ע"י קהילת מראה יחזקאל בבארא פארק • נראה הרבנים אב"ד מראה יחזקאל, האדמו"ר מקאמינקא, גאב"ד דעבריצין, גאב"ד מעזיבוזש, האדמו"ר מרימינוב • בבוקר התקיימו מנייני סליחות במקום • צילום: JDN

כפרות בורו פארק תשע''ז (1) כפרות בורו פארק תשע''ז (2) כפרות בורו פארק תשע''ז (3) כפרות בורו פארק תשע''ז (4) כפרות בורו פארק תשע''ז (5) כפרות בורו פארק תשע''ז (6) כפרות בורו פארק תשע''ז (7) כפרות בורו פארק תשע''ז (8) כפרות בורו פארק תשע''ז (9) כפרות בורו פארק תשע''ז (10) כפרות בורו פארק תשע''ז (11) כפרות בורו פארק תשע''ז (12) כפרות בורו פארק תשע''ז (13) כפרות בורו פארק תשע''ז (14) כפרות בורו פארק תשע''ז (15) כפרות בורו פארק תשע''ז (16) כפרות בורו פארק תשע''ז (17) כפרות בורו פארק תשע''ז (18) כפרות בורו פארק תשע''ז (19) כפרות בורו פארק תשע''ז (20) כפרות בורו פארק תשע''ז (21) כפרות בורו פארק תשע''ז (22) כפרות בורו פארק תשע''ז (23) כפרות בורו פארק תשע''ז (24) כפרות בורו פארק תשע''ז (25) כפרות בורו פארק תשע''ז (26) כפרות בורו פארק תשע''ז (27) כפרות בורו פארק תשע''ז (28) כפרות בורו פארק תשע''ז (29) כפרות בורו פארק תשע''ז (30) כפרות בורו פארק תשע''ז (31) כפרות בורו פארק תשע''ז (32) כפרות בורו פארק תשע''ז (33) כפרות בורו פארק תשע''ז (34) כפרות בורו פארק תשע''ז (35) כפרות בורו פארק תשע''ז (36) כפרות בורו פארק תשע''ז (37) כפרות בורו פארק תשע''ז (38) כפרות בורו פארק תשע''ז (39) כפרות בורו פארק תשע''ז (40) כפרות בורו פארק תשע''ז (41) כפרות בורו פארק תשע''ז (42) כפרות בורו פארק תשע''ז (43) כפרות בורו פארק תשע''ז (44) כפרות בורו פארק תשע''ז (45) כפרות בורו פארק תשע''ז (46) כפרות בורו פארק תשע''ז (47) כפרות בורו פארק תשע''ז (48) כפרות בורו פארק תשע''ז (49) כפרות בורו פארק תשע''ז (50) כפרות בורו פארק תשע''ז (51) כפרות בורו פארק תשע''ז (52) כפרות בורו פארק תשע''ז (53) כפרות בורו פארק תשע''ז (54) כפרות בורו פארק תשע''ז (55) כפרות בורו פארק תשע''ז (56)