אמש מוצאי יום הכיפורים ערך כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א את שולחנו הטהור בהשתתפות קהל חסידיו • שוקי לרר תיעד

שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (1) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (2) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (3) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (4) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (5) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (6) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (7) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (8) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (9) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (10) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (11) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (12) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (13) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (14) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (15) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (16) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (17) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (18) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (19) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (20) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (21) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (22) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (23) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (24) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (25) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (26) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (27) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (28) שומרי אמונים אשדוד מוצאי יום כיפור ע''ז (29)