כ''ק האדמו''ר מספינקא גני גד שליט''א חילק לאחר תפילת שחרית בערב יום הכיפורים לעקח לקהל חסידיו כנהוג לשנה טובה ומתוקה • גלריה

ערב יום הכיפורים האדמור מספינקא גני גד חילק לעקח (1)

ערב יום הכיפורים האדמור מספינקא גני גד חילק לעקח (2)

ערב יום הכיפורים האדמור מספינקא גני גד חילק לעקח (3)

ערב יום הכיפורים האדמור מספינקא גני גד חילק לעקח (4)