הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א, ראש בד"צ "יורה דעה", הגיע השבוע (ראשון) למעונו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א ברמת השרון להעניק אתרוג לקראת חג הסוכות הבעל"ט ולהתברך בגמר חתימה טובה, הגר"י שנוהג בימים הנוראים לא לדבר כלל התכתב עם הגר"ש והתעניין בכשרותו • תיעוד

זריזין מקדימין הגר''ש מחפוד העניק להגר''י אדלשטיין אתרוג בערב יום הכיפורים (1)

זריזין מקדימין הגר''ש מחפוד העניק להגר''י אדלשטיין אתרוג בערב יום הכיפורים (2)

זריזין מקדימין הגר''ש מחפוד העניק להגר''י אדלשטיין אתרוג בערב יום הכיפורים (3)

זריזין מקדימין הגר''ש מחפוד העניק להגר''י אדלשטיין אתרוג בערב יום הכיפורים (4)