תנופת פיתוח והרחבת מוסדות התורה ובתי הכנסת במוסקבה, בירת רוסיה, ממשיכה במלוא עוזה. בימים אלו, של ימי הרחמים והסליחות, ולקראת הימים הנוראים, נפתחו במוסקבה שלושה בתי כנסת חדשים ומפוארים, והוכנסו שלושה ספר תורה מהודרים. בכך מצטרפים הם ל-30 בתי חב"ד הפעילים כבר במוסקבה, אותם יזם ופתח, רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א • צילום: לוי נאזרוב

בית הכנסת הראשון נפתח באוניברסיטת "מגימו", הגדולה ביותר ברוסיה, בה לומדים צעירים יהודים רבים. פתיחת בית הכנסת, באה לאחר פעילות אינטנסיבית וארוכה של שליח חב"ד ורב השכונה, הרב שמעון קרסנדומסקי, בוגר מוסדות החינוך במוסקבה, אשר הצליח לכבוש את לבם של מאות צעירים יהודיים שלומדים באוניברסיטה, והם משתתפים דרך קבע בפעילות היהודית במשך כל מעגל השנה.

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (1)

בית הכנסת השני נפתח בשכונת "מעטישי", ביוזמת ראש הקהל ר' ברוך בן-ציון גורביץ, יחד עם רב השכונה ושליח חב"ד הרב יוחנן קוסנקו, גם הוא בוגר מוסדות החינוך במוסקבה. בית הכנסת שנפתח, הוא חלק ראשון מתוך פרויקט יהודי רב-ממדים שיוקם במקום, בעתיד הקרוב בע"ה.

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (2)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (3)

השלישי נפתח בשכונת 'סוקול' ע"י רב השכונה ושליח חב"ד, הרב ברוך קליינבערג, מפעילי היהדות ברוסיה במשך שנים רבות.

ספרי תורה חדשים ומהודרים הוכנסו לבתי הכנסת "מגימו", "מעטישי" וב"שוקינא", כאשר יהודי תושבי השכונות משתתפים בשמחה הגדולה ורבים מהם הגיעו לתפילות בימי ראש השנה.

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (4)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (5)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (6)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (7)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (8)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (9)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (10)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (11)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (12)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (13)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (14)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (15)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (16)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (17)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (18)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (19)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (20)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (21)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (22)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (23)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (24)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (25)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (26)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (27)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (28)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (29)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (30)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (31)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (32)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (33)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (34)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (35)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (36)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (37)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (38)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (39)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (40)

שלושה בתי כנסת חדשים נפתחו בשכונות שונות במוסקבה • גלריה ותיעוד (41)