מוצאי יום כיפור באשלג: קידוש לבנה, הבדלה, וסעודת הילולא של כ"ק האדמו"ר מאשלג "בעל הסולם זיע"א: בסעודה השתתפו רבנים וקהל רב. לראשונה הלביש נכדו כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א את הספודיק של זקנו כ"ק האדמו"ר "בעל הסולם" זיע"א לרגל ההילולא. במהלך הסעודה שרו את הניגון למנצח על שושנים מניגוניו של כ"ק אדמו"ר "בעל הסולם" זיע"א . בברכת המזון כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ


אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (1) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (2) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (3) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (4) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (5) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (6) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (7) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (8) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (9) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (10) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (11) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (12) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (13) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (14) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (15) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (65) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (66) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (67) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (68) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (69) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (70) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (71) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (72) אשלג מוצאי יום כיפור ע''ז (73)