אמש מוצאי יום הכיפורים לאחר מעמד קידוש לבנה ברוב עם, ערך כ"ק האדמו"ר מ​נדבורנה אלעד שליט"א, את שולחנו הטהור לרגל היום בשמחה גדולה • צילום: רפאל מורפורגו

נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (1) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (2) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (3) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (4) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (5) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (6) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (7) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (8) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (9) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (10) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (11) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (12) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (13) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (14) נדבורנה אלעד מוצאי יום כיפור ע''ז (15)