כ"ק האדמו"ר מלעלוב ב"ב שליט"א ערך אמש מוצאי יום הכיפורים את שולחנו בבית מדרשו ברמת לעלוב ב"ב לרגל הילולת אביו האדמו"ר רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זצ"ל • צילום: בעריש פילמר

לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (1) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (2) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (3) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (4) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (5) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (6) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (7) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (8) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (9) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (10) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (11) לעלוב בני ברק הילולת האדמור זצל מוצאי יום כיפור ע''ז (12)