השבוע (רביעי) במוצאי יום הקדוש יום הכיפורים קידש את הלבנה כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א בראש קהל חסידיו בסמוך להיכל בית מדרשו • גלריה

לַעֲשות רְצון קונֵיהֶם • האדמור מקאפיטשניץ בקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש (1)

לַעֲשות רְצון קונֵיהֶם • האדמור מקאפיטשניץ בקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש (2)

לַעֲשות רְצון קונֵיהֶם • האדמור מקאפיטשניץ בקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש (3)

לַעֲשות רְצון קונֵיהֶם • האדמור מקאפיטשניץ בקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש (4)

לַעֲשות רְצון קונֵיהֶם • האדמור מקאפיטשניץ בקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש (5)