כמידי שנה בשנה חילק כ''ק האדמו''ר מסאדיגורה שליט''א, לאחר תפילת שחרית בערב יום הכיפורים לעקח לקהל חסידיו כנהוג לשנה טובה ומתוקה, צלם האתר תיעד גלריה • צילום: שוקי לרר

א זיסע יאהר • האדמור מסאדיגורה חילק ערב יום הקדוש לעקח לקהל חסידיו (1)

א זיסע יאהר • האדמור מסאדיגורה חילק ערב יום הקדוש לעקח לקהל חסידיו (2)

א זיסע יאהר • האדמור מסאדיגורה חילק ערב יום הקדוש לעקח לקהל חסידיו (3)

א זיסע יאהר • האדמור מסאדיגורה חילק ערב יום הקדוש לעקח לקהל חסידיו (4)

א זיסע יאהר • האדמור מסאדיגורה חילק ערב יום הקדוש לעקח לקהל חסידיו (5)

א זיסע יאהר • האדמור מסאדיגורה חילק ערב יום הקדוש לעקח לקהל חסידיו (6)