צפו בתמונות - כ''ק האדמו''ר מבוטושאן שליט''א ערך את מנהג הכפרות בעיו"כ וחילק בערב יום הכיפורים לעקח לקהל חסידיו כנהוג לשנה טובה ומתוקה לאחר תפילת מנחה בבית מדרשו בבני ברק.

בוטושאן יום כיפור ע''ז (1) בוטושאן יום כיפור ע''ז (3) בוטושאן יום כיפור ע''ז (4) בוטושאן יום כיפור ע''ז (5) בוטושאן יום כיפור ע''ז (6) בוטושאן יום כיפור ע''ז (7) בוטושאן יום כיפור ע''ז (8) בוטושאן יום כיפור ע''ז (9) בוטושאן יום כיפור ע''ז (10) בוטושאן יום כיפור ע''ז (11) בוטושאן יום כיפור ע''ז (12) בוטושאן יום כיפור ע''ז (13) בוטושאן יום כיפור ע''ז (14) בוטושאן יום כיפור ע''ז (15) בוטושאן יום כיפור ע''ז (16) בוטושאן יום כיפור ע''ז (17) בוטושאן יום כיפור ע''ז (18) בוטושאן יום כיפור ע''ז (19) בוטושאן יום כיפור ע''ז (20) בוטושאן יום כיפור ע''ז (23) בוטושאן יום כיפור ע''ז (24) בוטושאן יום כיפור ע''ז (25) בוטושאן יום כיפור ע''ז (26) בוטושאן יום כיפור ע''ז (27) בוטושאן יום כיפור ע''ז (28) בוטושאן יום כיפור ע''ז (29)