בערב יום הקדוש השכם ערך הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים את מנהג פדיון הכפרות במעונו כשהוא גם נוכח בעת שחיטת העוף ומכסה הדם בעפר • צילום: שוקי לרר

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (1)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (2)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (3)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (4)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (5)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (6)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (7)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (8)

ראש ישיבת עטרת ישראל במנהג הכפרות בערב יום הקדוש (9)