בערב יום הקדוש הכין כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א את 'נרות החיים' יחד עם בניו וחתניו שליט"א, עם המשמשים בקודש והנלווים עליהם, גבאי ביהמ"ד, ורבני אנ"ש שליט"א לטו"נ אבותיו הקדושים זיע"א, כמנהג בית נדבורנה מדליק האדמו"ר את הנרות החיים בערב יום הקדוש, לאחמ"כ ערך את שולה"ט 'נרות החיים טיש', וחילק צימע'ס (גזר) לציבור החסידים, ולאחמ''כ התפלל תפילת מנחה • צילום: א.ש.

נֵרוֹת הַחַיִּים • האדמור מנדבורנה ירושלים הכין את נרות החיים וערך טיש (2)

נֵרוֹת הַחַיִּים • האדמור מנדבורנה ירושלים הכין את נרות החיים וערך טיש (3)

נֵרוֹת הַחַיִּים • האדמור מנדבורנה ירושלים הכין את נרות החיים וערך טיש (4)

נֵרוֹת הַחַיִּים • האדמור מנדבורנה ירושלים הכין את נרות החיים וערך טיש (5)

נֵרוֹת הַחַיִּים • האדמור מנדבורנה ירושלים הכין את נרות החיים וערך טיש (6)

נֵרוֹת הַחַיִּים • האדמור מנדבורנה ירושלים הכין את נרות החיים וערך טיש (7)

נֵרוֹת הַחַיִּים • האדמור מנדבורנה ירושלים הכין את נרות החיים וערך טיש (8)