במוצאי יום הכיפורים ערך כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א את השולחן הטהור בתופים ובמחולות כנהוג בחצר הקודש • צילום: שוקי לרר, JDN ~ וידאו: JDN


מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (1)

 

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (3)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (4)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (5)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (6)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (7)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (8)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (9)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (10)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (11)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (12)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (13)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (14)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (15)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (16)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (17)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (18)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (19)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (20)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (21)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (22)

מוצאי יום כיפור טשארנאביל תשע''ז (23)