כמו בירושלים ובני ברק: תיעוד של בית העסק 'מפואר' בבורו פארק המייצר ומשווק קישוטים למוצרים שונים לסוכה • צילום: JDN

סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (1) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (2) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (3) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (4) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (5) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (6) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (7) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (8) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (9) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (10) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (11) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (12) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (13) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (14) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (15) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (16) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (17) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (18) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (19) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (20) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (21) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (22) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (23) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (24) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (25) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (26) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (27) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (28) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (29) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (30) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (31) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (32) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (33) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (34) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (35) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (36) סוכות מפואר בורו פארק תשע''ז (37)