הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, ראש מוסדות "בנין אב" ברמת שלמה בירושלים במיון אתרוגים בביתו במשך שעות • צילום: שוקי לרר

תיעוד הגראב דורון ממיין אתרוגים במשך שעות (1)

תיעוד הגראב דורון ממיין אתרוגים במשך שעות (2)

תיעוד הגראב דורון ממיין אתרוגים במשך שעות (3)

תיעוד הגראב דורון ממיין אתרוגים במשך שעות (4)

תיעוד הגראב דורון ממיין אתרוגים במשך שעות (5)

תיעוד הגראב דורון ממיין אתרוגים במשך שעות (6)

תיעוד הגראב דורון ממיין אתרוגים במשך שעות (7)