הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת 'עטרת ישראל', במיון אתרוגים בביתו יחד עם תלמידיו, צפו בגלריה מרשימה • צילום: שוקי לרר

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (1)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (2)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (3)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (4)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (5)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (6)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (7)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (8)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (9)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (10)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (11)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (12)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (13)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (14)

פְּרִי עֵץ הָדָר • ראש ישיבת עטרת ישראל במיון אתרוגים (15)