צפו בגלריה מכ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א, במיון אתרוגים, אל האדמו"ר הגיע בשבוע שעבר סוחר אתרוגים שהביא לאדמו"ר כמות אתרוגים לבחירתו לכבוד יו"ט סוכות הבעל"ט • צילום: שוקי לרר

האדמור מזוטשקא בבדיקת אתרוגים • גלריה (1)

האדמור מזוטשקא בבדיקת אתרוגים • גלריה (2)

האדמור מזוטשקא בבדיקת אתרוגים • גלריה (3)

האדמור מזוטשקא בבדיקת אתרוגים • גלריה (4)

האדמור מזוטשקא בבדיקת אתרוגים • גלריה (5)

האדמור מזוטשקא בבדיקת אתרוגים • גלריה (6)

האדמור מזוטשקא בבדיקת אתרוגים • גלריה (7)