אתמול (שני) במוצאי יו"ט הראשון של חג נערכה בחסידות נדבורנה שמחת בית השואבה בהשתתפות האדמו"ר • בחורי החסידות רקדו ושאבו מלוא חפניים משמחת החג בעודם מתבשמים מדברות קדשו של כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: שוקי לרר


נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (1)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (2)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (3)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (4)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (5)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (6)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (7)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (8)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (9)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (10)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (11)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (12)

EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
300-135
200-125
100-105
300-320
210-060
CISSP
400-051
200-310
300-115
300-101
EX200
210-060
CISSP
200-105
210-260
70-697
200-125
100-105
300-320
210-060
CISSP
100-105
300-320
210-060
CISSP
200-105
300-209
N10-006
642-999
642-998
EX300
300-135
210-065
300-360
070-462
70-410
300-101
EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
200-125
100-105
100-105
300-320
210-060
CISSP
200-105
300-209
70-410
300-101
EX200
640-916
2V0-621
642-998
EX300
200-125
100-105
300-320
210-060
200-105
210-260
70-697
400-051
200-310
300-115
200-105
210-260
70-697
400-051
200-310
300-115
300-101
EX200
We assist you to prepare for almost all the main certifications which are regarded valuable the IT sector.Certifications provide a structure and a reason to learn a new technology and they can help IT professionals boost their resume and keep their skills sharp. Certifications from leading vendors are the first step toward gaining industry-recognized expertise in a relevant domain, and will surely be a valuable asset for any candidate.
640-916
2V0-621
1Z0-062
300-360
070-462
70-410
70-410
300-070
300-075
300-209
N10-006
642-999
642-998
EX300
300-320
210-060
70-697
400-051200-310
300-115
300-101
EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
200-125
300-101
N10-006
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
PEGACPBA71V1
220-901
70-534
LX0-104
070-461
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
1Z0-060

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (13)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (14)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (15)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (16)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (17)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (18)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (19)

נדבורנה בחורי החסידות בשמחת בית השואבה בראשות האדמור (20)