בערב החג התקיים סיור מיוחד בשוק ארבעת המינים המרכזי בעיר ברובע ז' בראשותו של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן כדי לעמוד מקרוב על פעילותם של סוכות ההוראה שהועמדו לרווחת התושבים הקונים את ארבעת המינים. לסיור נלוו עוד, הרב חיים בן-חמו מרבני המועה"ד ומי שמלווה את 'סוכות ההוראה', ועוד רבנים ונציגים מהמועה"ד. רבני סוכות ההוראה קידמו בברכה את פני האורחים ותיארו את העבודה הרבה בשאלות המתעוררות בהלכות אלו.

 

יצויין כי גם השנה ביוזמתו של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שהרחיב את 'סוכות ההוראה' של ארבעת המינים בשלושת השווקים בעיר, ברובעים ב', ג' ו-ז' ברבנים פוסקי הלכה נוספים כדי שיתנו מענה לשאלות הרבות המתעוררות בעת קנית ארבעת המינים. יצויין כי השוק ברובע ז', הוקם בזכות פעילותו של ר' נפתלי הנדלס, הפך למוקד משיכה לקונים מכל רחבי העיר וגם מהישובים הסמוכים ואף דאג שעוד בערב החג האזור כולו היה נקי לחלוטין.

סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (1)

סוכות אלו הועמדו, מומנו והופעלו בידי המועצה הדתית בעיר, שהשנה הרחיבה את המבצע כך שהשירות הייחודי ניתן בכל מקום ובכל שעות היום והערב, בהם פעלו דוכני המכירה החל ממוצאי יום הכיפורים עד שעות הצהריים של ערב כניסת החג.

מטבע הדברים מתעוררות שאלות רבות הנוגעות לכשרותם של המינים ואלו מופנות לרבנים ומורי ההוראה הרבים שבהם התברכה העיר. אך אם עד כה נאלצו השואלים לטרוח ולעלות לבתיהם של הרבנים, לשם כך דאג מראש הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית להקים 'סוכות הוראה' מיוחדות שפעלו בשווקי ארבעת המינים, ואשר אותם מאיישים בכל שעות היום וגם בלילה בשעות המאוחרות, רבנים ומורי הוראה המעניקים תשובות על אתר.

הרבנים ציינו כי יוזמה ברוכה של הקמת 'סוכות ההוראה', מצילה אנשים רבים מלברך ברכות לבטלה ע"י שמבררים היטב את ההלכה וכידוע כי הלכות מרובות הן בארבעת המינים.

במהלך הסיור של יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן, התושבים הרבים נצלו את ההזדמנות לברך על היוזמה הברוכה בפעילות הכללית בהרחבת גבולות הקדושה בעיר ובמיוחד בהעמדת סוכות ההוראה אשר מקל מאוד על הקונים הרבים ובפרט בלחץ של ערב החג.

סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (2) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (3) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (4) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (5) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (6) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (7) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (8) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (9) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (10) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (11) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (12) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (13) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (14) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (15) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (16) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (17) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (18) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (19) סוכות הוראה המועצה הדתית אשדוד תשע''ז (20)

EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
300-135
200-125
100-105
300-320
210-060
CISSP
400-051
200-310
300-115
300-101
EX200
210-060
CISSP
200-105
210-260
70-697
200-125
100-105
300-320
210-060
CISSP
100-105
300-320
210-060
CISSP
200-105
300-209
N10-006
642-999
642-998
EX300
300-135
210-065
300-360
070-462
70-410
300-101
EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
200-125
100-105
100-105
300-320
210-060
CISSP
200-105
300-209
70-410
300-101
EX200
640-916
2V0-621
642-998
EX300
200-125
100-105
300-320
210-060
200-105
210-260
70-697
400-051
200-310
300-115
200-105
210-260
70-697
400-051
200-310
300-115
300-101
EX200
We assist you to prepare for almost all the main certifications which are regarded valuable the IT sector.Certifications provide a structure and a reason to learn a new technology and they can help IT professionals boost their resume and keep their skills sharp. Certifications from leading vendors are the first step toward gaining industry-recognized expertise in a relevant domain, and will surely be a valuable asset for any candidate.
640-916
2V0-621
1Z0-062
300-360
070-462
70-410
70-410
300-070
300-075
300-209
N10-006
642-999
642-998
EX300
300-320
210-060
70-697
400-051200-310
300-115
300-101
EX200
640-916
2V0-621
1Z0-062
200-125
300-101
N10-006
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
PEGACPBA71V1
220-901
70-534
LX0-104
070-461
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
1Z0-060