צפו בגלריה מסוכתו של הגאון רבי חיים צבי מייזליש שליט"א ראש ישיבת מהרי"ט סאטמאר בני ברק, בשמחת בית השואבה לקהל חסידי סאטמאר בבני ברק • צילום: שוקי לרר

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (2)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (3)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (4)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (5)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (6)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (7)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (8)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשמחת בית השואבה • תיעוד (9)