המוני בני תורה מאשדוד התורנית הגיעו לשיעור חג כללי שהתקיים ע''י ארגון ישיבת בין הזמנים "אגודת בן תורה" בבית המדרש "נפש החיים" ברובע ז' מפיו של הגאון הגדול רבי שאול אלתר ר''י 'שפת אמת'

המוני בני תורה מאשדוד התורנית הגיעו לשיעור חג כללי שהתקיים ע"י ארגון ישיבת בין הזמנים "אגודת בן תורה" בבית המדרש "נפש החיים" ברובע ז' מפיו של הגאון הגדול רבי שאול אלתר ר"י 'שפת אמת'. השיעור שנמשך כשעה וחצי נמסר בענין 'תנאים' – תנאי גד ובני ראובן בעקבות שאלה מענינת על אדם שרוצה לקיים מצוות נטילת ד' מינים ללא רשות והמסתעף.

במהלך השיעור היה משא ומתן עם הלומדים והביע את שמחתו משאלות ששאלו שחלק מהם למדו בישיבה בה מסר שיעורים.

במהלך השיעור משתתפים גם רבנים חשובים כמו הרה"ג ר יעקב מאיר רוזנבוים ר"י "לב שמחה" גור בלונדון השוהה בימי החג בארה"ק ועוד. לאחר השיעור, רבים נגשו לתפלפל עם הראש ישיבה בענין השיעור וליווהו עד צאתו שלקח זמן רב עקב העומס הרב מהציבור שגדש את היכל בית המדרש והחדרים הסמוכים.


רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (24)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (7)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (46)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (45)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (44)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (43)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (42)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (41)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (40)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (39)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (38)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (37)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (36)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (35)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (34)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (33)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (32)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (31)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (30)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (29)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (28)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (27)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (26)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (25)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (24)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (23)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (22)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (21)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (20)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (13)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (19)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (18)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (17)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (16)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (15)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (14)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (12)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (10)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (9)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (5)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (6)

רבי שאול אלתר באשדוד סוכות ע''ז (1)