מאות חסידי סדיגורה מכל רחבי הארץ נטלו חלק במעמד שמחת בית השואבה בעת שולחנו הטהור של כ"ק האדמו"ר שליט"א באושפיזא דאהרן כהנא קדישא • צילום: שוקי לרר


resized_DSC_4714 סדיגורא סוכות תשע''ז (10) סדיגורא סוכות תשע''ז (7) סדיגורא סוכות תשע''ז (6) סדיגורא סוכות תשע''ז (5) סדיגורא סוכות תשע''ז (14) סדיגורא סוכות תשע''ז (13) סדיגורא סוכות תשע''ז (12) סדיגורא סוכות תשע''ז (11) סדיגורא סוכות תשע''ז (10) סדיגורא סוכות תשע''ז (9) סדיגורא סוכות תשע''ז (8)


סדיגורא סוכות תשע''ז (4) סדיגורא סוכות תשע''ז (3) סדיגורא סוכות תשע''ז (2) סדיגורא סוכות תשע''ז (1)
סדיגורא סוכות תשע''ז (15)

סדיגורא סוכות תשע''ז (16)

סדיגורא סוכות תשע''ז (17)

סדיגורא סוכות תשע''ז (18)

סדיגורא סוכות תשע''ז (19)

סדיגורא סוכות תשע''ז (20)

סדיגורא סוכות תשע''ז (21)

סדיגורא סוכות תשע''ז (22)

סדיגורא סוכות תשע''ז (23)

סדיגורא סוכות תשע''ז (24)

סדיגורא סוכות תשע''ז (25)

סדיגורא סוכות תשע''ז (26)

סדיגורא סוכות תשע''ז (27)

סדיגורא סוכות תשע''ז (28)

סדיגורא סוכות תשע''ז (29)