אשדוד • בסוכת ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הוקם ארגון גחש"א קהילות חרדים

ביוזמת המועצה הדתית: בסוכת ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הוקם ארגון גחש"א קהילות חרדים אשדוד בחול המועד התקיים ביקור מיוחד וחשוב בסוכתו של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן בה הוכרז על הקמת גחש"א (גמילות חסד של אמת) קהילות חרדים אשדוד זה בנוסף לקבוצת המתנדבים בחברא קדישא הקיימת.

במעמד השתתפו הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, הרה"ג ר' שמואל דוד גרוס רבם של חסיד גור בעיר, והרה"ג ר' יעקב רוז'ה חבר מועצת הרבנות הראשית ומומחה בעל שם עולמי בתחום זיהוי חללים, רב החברא קדישא גוש דן ורב ארגון זק"א שהמועצה הדתית והחברא קדישא נמצאים עימו בקשר מתמיד.

הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (1)

המטרה בהקמת ארגון המתנדבים שכל  נפטר באשר הוא, יזכה לקבל את הכבוד הראוי לפי דקדוקי ההלכה והמנהגים המובא בספרים הק' ע"פ מסורת ישראל ולהביאם לקבורה מיד ולהימנע מהלנת המת.

הצוות מונה כ- 20 מתנדבים שנמצא בקשר מתמיד עם גדולי פוסקי ההלכה הרבנים בעיר כמו הרה"ג ר' יצחק אברג'ל, הרה"ג ר' שמואל דוד גרוס והרה"ג ר' יעקב רוז'ה רב החברא קדישא גוש דן.

הרב עובדיה דהן דואג למערכת המתנדבים אשר תביא כבוד לנפטרים ומלווה לכל אורך הדרך את המתנדבים כל יזם את שיעור מיוחד ומקצועי בכל נושא הקשור לנפטר בכל מצב שהוא גם במצבים קשים ומסובכים, שיעורי אלו בהשתלמות מיוחדת העביר הרה"ג ר' יעקב רוז'ה רב החברא קדישא גוש דן במשך תקופה ארוכה בסדרת שיעורים למתנדבי החברא קדישא בעיר הפעילים מזה מס' שנים. אשר שמעו הלכות ומנהגים שונים הנהוגים בנפטרי ישראל בטהרתם ובקבורתם ובכל הנלווה, תוך כדי שהביא דוגמאות של שאלות שהגיעו להכרעתו ובהם מקרים מזעזעים כיצד ואיך לנהוג ולשמור על קדושת האדם בשעת הפטירה.

הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (6)

 יצויין שנכון לעת עתה, קבוצה זו של המתנדבים בבית העלמין בעיר זה המקום הראשון בארץ ועם הזמן בודאי יעשו וינהגו כך בהקמת ארגון מתנדבים גם בחברה קדישא בערי הארץ.

הרה"ג ר' שמואל דוד גרוס בירך על היוזמה הברוכה וציין את הזכות ומנגד את האחריות הגדולה אך ציין ששמח שמדובר בצוות מתנדבים שיודע את ההלכות והמנהגים ובירך אותם שיזכו לכל הברכות ולאריכות ימים מתוך בריאות טובא. כן בירך את הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית שתמיד ליבו פתוח בכל ענין וחסד ובוודאי בענין זה של חסד ואמת שיראה ברכה בכל עמלו.

הרה"ג ר' יעקב רוז'ה רב החברא קדישא גוש דן ומומחה בעל שם עולמי בתחום זיהוי חללים, בראשית דבריו בירך את המתנדבים בברכת חג שמח והרחיב בדבריו את המעלה הגדולה של המתנדבים בגחש"א שזה החסד הכי גדול והם עושים עבודת קודש חשובה במסירות רבה בכל ימות השנה גם בזמנים קשים כמו ערבי שבתות וחגים ומוצאי שבת והכל למען כבוד המת כראוי לפי ההלכה.

בדבריו סיפר על האחריות הגדולה הרובצת על המתנדבים ומאידך על הזכות הגדולה במתעסקים בכבוד המת, שיש כאלו נפטרים שבאים בחלום לאותם אלו שהתעסקו איתם בעת פטירתם ובקבורתם והודו להם על כך וגם מקרים אחרים מצערים שלא נהגו בהם כבוד כראוי ואותם אנשים נפגעו קשות ה' ירחם.

הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (12)

לכן בקהילות ישראל בחרו מראש אנשים יראי שמים שסמכו עליהם שכל מה שעשו, נהגו כראוי וכהוגן שהרי בחדר הטהרה אין אנשים אחרים מלבד המתעסקים, ואני מעיד שב"ה כאן באשדוד המתנדבים ראויים לכך והם בעלי יראת שמים ובעלי אחריות וסומכים עליהם, אבל אני הייתי יותר מבקש להתנדב יותר, חשוב להדגיש ולזכור שבעת הטהרה, צריך שלושה אנשים ולא פחות.

וכאן פנה ישירות למתנדבים ואמר, "המתעסק עם הנפטרים מגיע לו ברכה מיוחדת, חשוב מאוד ולהחמיא לכם על כל מלאכת הקודש שאתם עושים, חשוב שתזכרו שיהיה לכם יראת שמים, סומכים עליכם ולהתחזק בזה תמיד, אתם נמצאים לבד בחדר הטהרה עם הנפטר תכבדו אותם, שם אסור לדבר, צריך לכבד אותם וכל מה שצריך לעשות מופיע בשולחן ערוך על פי ההלכה והמנהגים שקיבלנו ובזכות זה שנהגתם עם הנפטרים כראוי תזכו לחיים טובים וארוכים".

ברכה מיוחדת בירך בחביבות רבה את ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן על זה שנרתם בכל עת במסירות רבה במשך כל ימות השנה למען הנפטרים והדאגה בבית העלמין כראוי לכבוד המת כמבוא בהלכה.

נציג המתנדבים ר' שניר אלמליח הודה בשם המתנדבים לרב עובדיה דהן על העידוד ועל החיזוק בהקמת הארגון שלמעשה רק עתה הוקם כארגון אך פעל עד היום במשך שנים באופן לא רשמי וכל קראית שהיתה התיצבו המתנדבים למשימת מלאכת הקודש, וסיפר שבערב החג אחד המתנדבים עדיין לא הספיק לבנות סוכה וקיבל טלפון וכך עזב את הכל והגיע במסירות כדי לעשות את הטהרה ורק חבריו הטובים שראו את מסירותו נרתמו לעזרתו ועזרו לו להקים את הסוכה שעמדה על תילה שעות ספורות לפי כניסת החג.

בסיום הרב עובדיה דהן חילק לכל המתנדבים את סט הספרים "גשר החיים" ב"ח, אשר כולל בתוכו את כל ההלכות החשובים בענייני אבילות ושמחות כולל הלכות בענייני ביקור חולים, קבורה ואבלות, בהלכה ובמחשבה. חיבור זה הוא החיבור המקיף הראשון העוסק בהלכות ומנהגי הטיפול במת, טהרה וקבורה, אבלות ומנהגיה במשך השבעה, השלושים והשנה הראשונה לפטירה. הספר משמש בסיס לחיבורים רבים שהתפרסמו אחריו ועסקו בנושאים אלו.

במעמד הסתיים בדברי ברכה נרגשים מהרב עובדיה דהן שהודה לכל המתנדבים שמתוך מצוה חשובה זו של חסד של אמת יזכו ששמחת החג תלווה אותם על כל פני כל השנה כולה הם וכל משפחתם.

הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (2) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (3) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (4) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (5) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (7) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (8) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (9) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (10) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (11) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (12) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (13) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (14) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (15) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (16) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (17) הקמת גחש''א אשדוד אצל הרב עובדיה דהן (18)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו