קהל רב השתתף בשמחת בית השואבה בישיבה לצעירים מצוינים בשכונת נווה שאנן בעיר חיפה • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ


ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (1)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (2)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (3)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (4)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (5)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (6)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (7)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (8)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (9)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (10)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (11)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (12)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (13)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (14)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (15)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (16)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (17)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (18)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (19)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (20)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (21)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (22)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (23)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (24)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (25)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (26)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (27)

ישיבה לצעירים נווה שאנן חיפה סוכות תשע''ז (28)