לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה • מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי המקבל את רבבות אלפי ישראל לעצה וברכה במשך ימי השנה ביקש בימי חוה"מ להקדיש את הימים הקדושים אך ורק ללימוד • בעריש פילמר הורשה להציץ אל הקודש פנימה ולתעד

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי המקבל את רבבות אלפי ישראל לעצה וברכה במשך ימי השנה ביקש בימי חוה"מ כי הוא מבקש שלא יכניסו כלל אנשים והוא מבקש להקדיש את הימים הקדושים אך ורק ללימוד ואכן בימי חוה"מ אין כניסה למבקרים ועמך ישראל המבקשים ברכה יכולים לעבור לאחר ג' התפילות בביהמ"ד לדרמן • בעריש פילמר הורשה להציץ אל הקודש פנימה ולתעד
רבי חיים קנייבסקי בלימוד בסוכה ע''ז (1) רבי חיים קנייבסקי בלימוד בסוכה ע''ז (2) רבי חיים קנייבסקי בלימוד בסוכה ע''ז (3) רבי חיים קנייבסקי בלימוד בסוכה ע''ז (4) רבי חיים קנייבסקי בלימוד בסוכה ע''ז (5) רבי חיים קנייבסקי בלימוד בסוכה ע''ז (6)