ביום הושענא רבה ערך כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א את עבודתו בקודש בעת הנענועים, וההקפות סביב בימת ההיכל, וחבטת ההושענא כנהוג בהיכל בית מדרשו בהשתתפות קהל חסידיו • גלריה

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא  (1026)

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא  (1027)

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא  (1028)

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא  (1029)

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא  (1030)

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא  (1031)

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא רב (1)

אֲמָרַי רְצֵה בְּפִלּוּלִי בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא • האדמור משומרי אמונים ירושלים בתפילת יום הושענא רב (1)