צפו בתיעוד מאדמורי"ם ורבנים שליט"א בקריאת ספר דברים 'משנה תורה' בליל הושענא רבה כמנהג קהילות רבות • צילום: שוקי לרר

 

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א והרה"צ אהרן טויסיג שליט"א

האדמור מנדבורנה במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (1) האדמור מנדבורנה במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (2)

כ"ק האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א

האדמור מפרמישלאן במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (1) האדמור מפרמישלאן במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (2) האדמור מפרמישלאן במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (3) האדמור מפרמישלאן במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (4)

כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א וחתנו הרה"צ אלימלך בידרמן שליט"א

האדמור מזוטשקא והדרא בידרמן בליל הושענא רבה (1) האדמור מזוטשקא והדרא בידרמן בליל הושענא רבה (2) האדמור מזוטשקא והדרא בידרמן בליל הושענא רבה (3) האדמור מזוטשקא והדרא בידרמן בליל הושענא רבה (4) האדמור מזוטשקא והדרא בידרמן בליל הושענא רבה (5)

הרה"צ סיני הלברשטאם שליט"א אב"ד דברי חיים

רבי סיני הלברשטאם במשנה תורה ליל הושע''ר תשע'ז (1) רבי סיני הלברשטאם במשנה תורה ליל הושע''ר תשע'ז (2) רבי סיני הלברשטאם במשנה תורה ליל הושע''ר תשע'ז (3) רבי סיני הלברשטאם במשנה תורה ליל הושע''ר תשע'ז (4)

כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א


גאב''ד ירושלים במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (3) גאב''ד ירושלים במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (6) גאב''ד ירושלים במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (7) גאב''ד ירושלים במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (8) גאב''ד ירושלים במשנה תורה ליל הושע''ר תשע''ז (9)