כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א בנטילת הלולב בחוה"מ סוכות בסוכה שע"י בית מדרשו,צפו בגלריה בהבדלה בסוכתו במוצ"ש חוה"מ • צילום: מ.ש.

סוכות האדמור מנדבורנה מברך על לולבו ומבדיל על הכוס (1)

סוכות האדמור מנדבורנה מברך על לולבו ומבדיל על הכוס (2)

סוכות האדמור מנדבורנה מברך על לולבו ומבדיל על הכוס (3)

 

סוכות האדמור מנדבורנה מברך על לולבו ומבדיל על הכוס (5)סוכות האדמור מנדבורנה מברך על לולבו ומבדיל על הכוס (9)