בישיבת פוניבז', כמסורת של שנים וכפי שהנהיג מרן הרב מפוניבז' זללה"ה, לא כל תלמידי הישיבה רשאים להחזיק בספר תורה במהלך ההקפות בהיכל הישיבה, אלא אך ורק בחורים ש"רכשו" את ההקפה, תמורת קבלות לחיזוק לימוד התורה במהלך השנה הבעל"ט.

יום שמחת תורה היה בישיבה מאז ומקדם מעין "יום דין" למינוף הצמיחה התורנית ועלייתם של בני הישיבה בתורה ובשקידה. כאשר ראשי הישיבה זצ"ל מעודדים את התלמידים לקבל על עמם קבלות גדולות ולעמוד בהם במהלך כל ימי השנה.

השנה נשברו בישיבת פוניבז' שיאים חדשים, ולראשונה בהיסטוריה הפכה רכישת ההקפות באמצעות קבלות לתופעה המונית, כשכמעט 540 תלמידים זכו השנה לראשונה להקיף הקפה עם ספר התורה.

7 בחורים קיבלו על עצמם ללמוד ולסיים את כל הש"ס בבלי בשנה הקרובה, וזכו לקבל ספר תורה בהקפה הראשונה לצד ראשי ורבני הישיבה שליט"א.

240 בחורים קיבלו על עצמם לימוד רצוף בימי שישי במשך 6 שעות בתענית דיבור בחודשי החורף הקרוב, כאשר לצורך כך הוקצה ביהמ"ד 'אולמי סגל' הממוקם בבנין הישיבה, ובו לא מתקיימת תפילת מנחה בשעות הצהרים, בכדי שלא לקטוע את הרצף הלימודי.

114 בחורים קיבלו על עצמם ללמוד עד שמחת תורה תשע"ח, 4 פעמים בעיון את כל מסכת יבמות שתילמד בשנה הקרובה בישיבה, גפ"ת ועם הראשונים רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, רי"ף ור"ן.

178 בחורים קיבלו על עצמם לימוד רצוף של 14 שעות ביום ברציפות למשך שבוע, כשהמכירות מתבצעות על פי סדר פרשיות זמן החורף הקרוב.

לפני ההקפות כאשר מתבצעות המכירות הפומביות, סבב ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ שליט"א בין הבחורים באולם הישיבה ועודד את ההתחרות בין התלמידים על העלאת רף הקבלות מעלה מעלה, בחורים מבוגרים 'אלטער'עס' שהיססו להעמיס על עצמם התחייבויות גדולות זכו להבטחה לישועה בקרוב.

בישיבה מציינים אנקדוטה מעניינת, גבאי הישיבה שהופתעו מהיצף הבחורים שרכשו הקפות, נאלצו ביום שמחת תורה לארגן בדחיפות ספרי תורה נוספים, בכדי לאפשר לכל רוכשי ההקפות לזכות להקיף הקפה עם ספר תורה.

יצויין, כי במהלך מסיבת נעילת החג שהתקיימה בחדר האוכל של הישיבה עם שקיעת החמה של יום שמחת תורה, הודיע המשגיח הגרא"א דסלר שליט"א כי על דעת ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ שליט"א, למרות שההקפות תמו, אך ההזדמנות להמשיך ברכישת ה'קבלות' נמשכת, וגם בחורים שיחליטו לקבל על עצמם בהמשך את אחת מהקבלות, ייכללו בין הרוכשים הזוכים.

מיד לאחר ההקפות השניות שהסתיימו בשעת ערב מוקדמת, נקבע סדר לימוד מיוחד בהיכל הישיבה, סדר 'מחיל אל חיל', כשמאות הבחורים שקיבלו על עצמם את הקבלות מתחילים ליישמם.

שמחת תורה ע''ז פוניבז (1) שמחת תורה ע''ז פוניבז (2) שמחת תורה ע''ז פוניבז (3) שמחת תורה ע''ז פוניבז (4) שמחת תורה ע''ז פוניבז (5) שמחת תורה ע''ז פוניבז (6) שמחת תורה ע''ז פוניבז (7) שמחת תורה ע''ז פוניבז (9)