אלפים מתלמידי ובוגרי ישיבת 'עטרת שלמה' בראשות גדולי ישראל שליט"א השתתפו אמש (רביעי) במעמד הכנסת שבעה ספרי תורה בשילוב מעמד חנוכת הישיבה הגדולה בראשות הגרש"ב סורוצקין שליט"א • שוקי לרר תיעד

הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (1) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (2) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (3) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (4) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (5) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (6) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (7) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (8) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (9) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (10) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (11) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (12) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (13) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (14) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (15) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (16) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (17) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (18) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (19) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (20) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (21) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (22) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (23) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (24) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (25) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (26) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (27) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (28) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (29) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (30) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (31) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (32) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (33) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (34) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (35) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (36) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (37) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (38) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (39) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (40) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (41) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (42) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (43) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (44) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (45) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (46) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (47) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (48) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (49) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (50) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (51) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (52) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (53) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (54) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (55) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (56) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (57) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (58) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (59) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (60) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (61) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (62) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (63) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (64) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (65) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (66) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (67) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (68) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (69) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (70) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (71) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (72) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (73) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (74) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (75) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (76) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (77) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (78) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (79) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (80) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (81) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (82) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (83) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (84) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (85) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (86) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (87) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (88) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (89) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (90) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (91) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (92) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (93) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (94) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (95) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (96) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (97) הכנסת 7 ספרי תורה עטרת שלמה תשרי ע''ז (98) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (1) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (2) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (3) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (4) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (5) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (6) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (7) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (8) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (9) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (10) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (11) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (12) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (13) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (14) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (15) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (16) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (17) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (18) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (19) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (20) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (21) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (22) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (23) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (24) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (25) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (26) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (27) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (28) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (29) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (30) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (31) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (32) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (33) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (34) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (35) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (36) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (37) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (38) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (39) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (40) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (41) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (42) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (43) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (44) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (45) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (46) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (47) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (48) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (49) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (50) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (51) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (52) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (53) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (54) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (55) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (56) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (57) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (58) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (59) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (60) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (61) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (62) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (63) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (64) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (65) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (66) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (67) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (68) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (69) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (70) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (71) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (72) עטרת שלמה הכנסת 7 ספרי תורה תשרי ע''ז (73)