כך אמר אמש מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א למרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, שעלה למעונו: 'בקרוב הרמב"ם עצמו יבוא'
הגר"י רצאבי נכנס להגיש את ספרו החדש שו"ת עולת יצחק ח"ג, מרן שליט"א עיין בספר ממושכות נהנה ואמר 'ספר יפה'.
לאחמ"כ הגיש הגר"י רצאבי למרן שליט"א את הקובץ התורני 'דברי חפץ' היו"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק שבראשותו,אשר בו נדפסת לראשונה תשובת הרמב"ם  מכת"י של אחד מחכמי תימן לפני כ400 שנה,
מרן שליט"א עיין היטיב בתשובה ובכתה"י ולפתע אמר 'בקרוב הרמב"ם עצמו יבוא' וכולם ענו אמן.
לאחר מכן דיברו בכמה ענייני הלכה, הנוגעים לסוכות ולמצוות ת"ת, ובסיומם ברך מרן שליט"א את הגר"י רצאבי שליט"א בברכה והצלחה.

הרב רצאבי אצל הרב קנייבסקי תשרי ע''ז (1)

הרב רצאבי אצל הרב קנייבסקי תשרי ע''ז (2)

הרב רצאבי אצל הרב קנייבסקי תשרי ע''ז (3)

הרב רצאבי אצל הרב קנייבסקי תשרי ע''ז (4)

הרב רצאבי אצל הרב קנייבסקי תשרי ע''ז (5)

הרב רצאבי אצל הרב קנייבסקי תשרי ע''ז (6)