השבת זכתה העיר אשדוד לבואם של הרה"ג ר' יהודה דרעי רב העיר וראב"ד באר שבע יחד עם אחיו השר הרב אריה דרעי לציון שבת לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף בעל ה"יביע אומר" זצ"ל במלאת 3 שנים להסתלקותו.

במהלך השבת העלו זיכרונות מרתקים והנהגות קודש מפרקי חייו של מרן בעל היביע אומר זצוק"ל בבית הכנסת "אור החיים" ברובע ט' באשדוד.

את סעודת השבת סעד השר הרב אריה דרעי בביתו של ממ"ק ראש העיר הרב עמרם כנפו יו"ר תנועת ש"ס באשדוד כשלסעודה הוזמן גם יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שקצר שבחים על פעולתו המבורכת בתחום העשייה בהרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר.

במוצ"ש לאחר תפילת ערבית בבית הכנסת הרי"ף "זכור לאברהם" קיבלו את ברכתו של רב העיר הרב יוסף שיינין וישבו ללמוד בספר הזוהר הקדוש כנהוג בכל מוצ"ש. לאחר מכן הרה"ג ר' יהודה דרעי נשא דברי חיזוק על פרשת השבוע עם סיפור על הגאון הצדיק רבי רפאל ברוך טולידנו זצ"ל ראב"ד מקנאס שבמרוקו.

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (1)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (2)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (3)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (4)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (5)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (6)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (7)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (8)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (9)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (10)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (11)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (12)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (13)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (14)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (15)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (16)

שבת יביע אומר תשע''ז אשדוד (17)