אדמורי"ם ורבנים וקהל רב השתתפו במעמד "הכנסת ספר תורה" לבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מהארנאסטייפאל שליט"א בשכונת סנהדריה בירושלים ביומא דהילולא של הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע • ספר התורה נכתב ע"י קהילת "עמק התפילה" ניו יורק לע"נ אמו של האדמו"ר שליט"א • צילום: ברוך אוביץ

הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (3) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (4) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (5) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (6) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (7) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (8) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (9) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (10) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (11) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (12) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (13) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (14) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (15) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (16) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (17) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (18) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (19) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (20) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (21) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (22) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (23) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (24) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (25) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (26) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (27) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (28) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (29) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (30) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (31) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (32) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (33) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (34) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (35) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (36) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (37) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (38) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (39) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (40) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (41) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (42) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (43) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (44) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (45) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (46) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (47) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (48) הכנסת ספר תורה הורנוסטייפל כה תשרי תשע''ז (49)
הכנס''ת בהארנאסטייפאל (1)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (2)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (3)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (4)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (5)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (6)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (7)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (8)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (9)

הכנס''ת בהארנאסטייפאל (10)