גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמ"צ ברגמן

ראש ישיבת הרשב"י מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א בשיחת חיזוק מיוחדת במעמד פתיחת הזמן בישיבת 'פורת יוסף' שבשכונת גאולה בראשות הגאון רבי משה צדקה שליט"א • גלריה

בישיבת 'פורת יוסף' נוהגים להתחיל את זמן החורף מוקדם מכל שאר הישיבות הקדושות כשלכבוד כך עורכים בישיבה כמידי שנה מסיבה ומעמד מיוחד לרגל פתיחת הזמן אליה מוזמן אחד מגדולי הדור. כאמור ראש הישיבה הגר"מ צדקה פנה לראש ישיבת הרשב"י מרן הגרמ"צ שליט"א בהזמנה כי יבוא ליטול חלק ולשאת את משא פתיחת הזמן לכבוד הישיבה ותלמידיה.

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (1)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (2)
בהתרגשות רבה ובשירת "ימים על ימי מלך תוסיף" התקבל מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ע"י ראש הישיבה ותלמידיה, כשראש הישיבה הגר"מ צדקה נושא דברים לכבודו של מרן הגרמ"צ שליט"א תוך שהוא מודה לו על טרחתו הגדולה לכבוד התורה ולומדיה.
גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (3)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (4)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (5)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (6)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (7)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (8)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (9)

גאולה • מעמד פתיחת הזמן בישיבת פורת יוסף בהשתתפות מרן הגרמצ ברגמן (10)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו