בשבוע שעבר נחוגה שמחת הבר מצוה לבן הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א דומ"ץ דקהילת צאנז בביתר, חבר הבד"ץ ומרבני העיר, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים רבים, לצד תלמידים וחסידים • צילום: ברוך אוביץ

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (1)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (2)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (3)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (4)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (5)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (6)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (7)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (8)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (9)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (10)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (11)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (12)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (13)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (14)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (15)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (16)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (17)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (18)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (19)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (20)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (21)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (22)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (23)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (24)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (25)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (26)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (27)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (28)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (29)

אדמורים ורבנים בשמחת הבר מצווה לבן הגראש שטיגליץ • גלריה (30)